Dzisiaj jest 18-07-2024
szukaj
szukaj
zdd2_(1645112211).jpgzdd5_(1645112212).jpgfotoggg_(1656501409).jpgzdd4_(1645112212).jpgzdd3_(1645112211).jpg
Szkoła
Projekty Unijne
2021-04-15

Projekt "ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów"

2020-12-01

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”


logo


Od listopada w szkole ruszył Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu realizujemy:
  • projekt edukacyjny dla 16 uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z zastosowaniem cyfrowych narzędzi. Temat naszego podprojektu Pokolenie Z – Zawsze ON - zakłada znalezienie pomysłów na poprawę komunikacji międzypokoleniowej w szkole wykorzystując TIK w kształceniu: mapy myślowe, projekty graficzne, programowanie Lego EV3, wirtualna rzeczywistość, druk 3D;
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania technologii cyfrowej w kształceniu.

Szkoła otrzymała wsparcie w stworzeniu:
  • wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkoły do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej;
  • sieci Wi-Fi oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak 16 tabletów, 3 roboty Lego EV3, 3 kostki Merge Cube.

2020-07-06

Projekt „Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” w ramach EFS


logo_projektuPragniemy poinformować, iż Powiat Wolsztyński wraz z Zespołem Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie”


Całkowita wartość projektu: 1 829 721,26 zł
Dofinansowanie projektu: 1 646 721,26 zł


Celem głównym projektu jest podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wśród 150 uczniów (75K, 75M) i 10 nauczycieli (7K, 3M) kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 100 uczniów (50K, 50M), a także podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w ZSRiT w Powodowie w wyniku doposażenia 7 pracowni zawodowych w okresie VI.2020-VI.2023r. Wsparciem objęte zostanie Technikum w ZSRiT w Powodowie, 150 uczniów (75K, 75M) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego (7K, 3M).


W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

2. Kursy zawodowe dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

3. Poniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

5. Staże zawodowe dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie


Rekrutacja do projektu odbędzie się na terenie ZSRiT w Powodowie w 3 etapach:

- wrzesień 2020
- wrzesień 2021
- wrzesień 2022

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

2017-08-14

WRPO w ramach EFS

          logo_ue

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Wolsztyński / Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie


Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie

 

Projekt: współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zakres interwencji: Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Termin realizacji projektu: 31.12.2016-30.11.2018

 

Całkowita wartość projektu: 1 361 076,00 zł

 

Kwota dofinansowania: 1 224 968,40 zł

 


Grupa docelowa: osoby, które w momencie przystąpienia do projektu uczą się, pracują bądź zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, które należą do jednej z następujących grup:

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w ZSRiT w Powodowie.

 

W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 zostanie objętych:

14 uczniów (12 mężczyzn i 2 kobiety) z kierunku technik awionik,

26 uczniów (6 mężczyzn i 20 kobiet) z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych,

24 uczniów (1 mężczyzna i 23 kobiety) z kierunku technik hotelarstwa,

30 uczniów (30 mężczyzn) z kierunku technik mechanizacji rolnictwa,

18 uczniów (3 mężczyzn i 15 kobiet) z kierunku technik architektury krajobrazu,

21 uczniów (10 mężczyzn i 11 kobiet) z kierunku technik spedytor,

11 nauczycieli (11 mężczyzn) z ZSRiT w Powodowie


Główny cel projektu: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 71 uczennic i 62 uczniów ZSRiT w Powodowie, a także poprawa kwalifikacji zawodowych 11 nauczycieli zawodu ZSRiT w Powodowie, w okresie do 30.11.2018 r.


Celem projektu jest również: unowocześnienie procesu kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia wykorzystujących technologie ICT (3D), uzyskanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji rynkowych, wzrost wśród uczniów postaw aktywnych w zakresie planowania własnej kariery zawodowej, doposażenie pracowni przygotowujących uczniów do egzaminu zawodowego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

pliki do pobrania:
- Wniosek o zwrot kosztów
- Karta czasu pracy
- lista obecności
- Opinia stażowa Pracodawcy
- Program stażu
- Regulamin stażu
- Umowa trójstronna
- Zaświadczenie o ukończeniu stażu zawodowego
- Umowa opiekuna stażu
- Zaświadczenie od przewoźnika
- Umowa użyczenia pojazdu
- Zasady dotyczące rozliczenia zwrotu kosztu dojazdu
- REGULAMIN
- HARMONOGRAM REALIZACJI
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZNIA

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

Powodowo
64-200 Wolsztyn

tel. 68 384-36-75
tel. fax. 68 384-38-38
zsrpowodowo@poczta.onet.pl
Deklaracja dostępności

Polityka prywatności RODO

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP - EPUAP:
/4135832/zsrpow

epulap


Copyright © Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 6540042      online: 1
© 2022 MBEST