TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Podanie do szkoły w wersji elektronicznej:
Imię, nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo
Imię, nazwisko ojca
Imię, nazwisko matki


Adres zamieszkania


Miejscowość
Ulica domu/nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
Gmina
Województwo
Tel. ojca
Tel. matki
Adres e-mailowy rodziców


Proszę o przyjęcie mnie do:
5- letniego Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego

Opcja 1: W zawodzie
W przypadku złożenia dokumentów w innej szkole zaznacz, którego wyboru jest nasza Szkoła
Kontynuacja języka obcego ze szkoły podstawowej
(język niemiecki, język angielski)
Drugi język obcy:
(język niemiecki, język angielski, język rosyjski)
Oświadczam, że będę ubiegać się o przyjęcie do internatu:TAK NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację materiałów w których występuje syn/córka ( filmy, zdjęcia, teksty o osiągnięciach naukowych ,artystycznych, sportowych ).Dane przetwarzane będą zgodnie z art.6ust.1 lit. c(RODO w związku z przepisami Prawa Oświatowego (Dz.U.2018 poz. 996 ze zm.) w tym w szczególności Rozporządzenie MEN z dn.25.08.2017(Dz.U.2017 POZ.1646)

 liczba odwiedzin: 4794404      online: 1