Dzisiaj jest 15-06-2024
szukaj
szukaj
fotoggg_(1656501409).jpgzdd3_(1645112211).jpgzdd5_(1645112212).jpgzdd4_(1645112212).jpgzdd2_(1645112211).jpg
Szkoła
Biblioteka szkolna
2022-09-08

Biblioteka szkolna

Schowek01_1

„Kochajmy książki, które są duszą szkół.
Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki”.

J.A.Kamieński

 

Zapraszamy

 


 

 

Poniedziałek

Wtorek

 Środa

Czwartek

Piątek 

 

730 – 1330

 

730 – 1430

 

730 – 1330

 

730 – 1300

 

730 – 1330  

 

"Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy".

W. Whitman

Schowek02

 

Pomieszczenia i księgozbiór

 Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia w budynku szkoły funkcjonujące jako wypożyczalnia oraz czytelnia. Dogodne ustawienie księgozbioru umożliwia uczniom wolny dostęp do półek i swobodne wyszukiwanie materiałów. Książki na półkach ułożone są systemem klasyfikacji dziesiętnej (UKD).

Księgozbiór liczy około 9 tysięcy woluminów.

Znajdziesz tu:

·         literaturę fachową zgodną z profilem szkoły,

·         lektury szkolne,

·         materiały dydaktyczne i metodyczne dla nauczycieli,

·         wybór literatury popularno-naukowej pomocnej w przygotowaniu się do zajęć

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki, leksykony techniczne, albumy itp. Mamy też wybór czasopism:

- Głos Wielkopolski
- Głos Nauczycielski
- Sygnał
- Głos pedagogiczny
- Charaktery
- Cogito

- Przegląd gastronomiczny
- Hotelarz
- Elektronika,
- Młody technik
- Top agrar
- Rolniczy przegląd techniczny
- Aura
- Przyroda polska
- Wielkopolski biuletyn ekologiczny
- Pronar
- Głos PSB
- Aktualności techniki rolniczej
 
- Mówią wieki
- Geografia w szkole
- Chemia w szkole
- Fizyka w szkole
- Biologia w szkole
- Matematyka w szkole
- Biblioteka w Szkole
- Język polski w liceum (kwartalnik)
- Technologia informacyjna

 

Szkolne Centrum Informacyjne

 

W bibliotece działa Szkolne Centrum Informacyjne z dostępem do Internetu. Centrum wspomaga dydaktykę szkolną w zakresie potrzeb ucznia i nauczyciela. Podczas kontaktów z użytkownikami nauczyciel-bibliotekarz służy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z wyszukiwaniem, selekcjonowaniem i zapisywaniem informacji.

Nauczycielom pomaga też w wyszukiwaniu materiałów związanych z awansem zawodowym, prawem oświatowym, edukacją.

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSRiT W POWODOWIE

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 3. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji oraz ferii.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia lub przesunięcia terminu zwrotu.
 6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 7. Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki.
 8. W bibliotece funkcjonuje wolny dostęp do księgozbioru.
 9. Czytelnik może skorzystać z pomocy bibliotekarza lub dostępnych katalogów.
 10. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu.
 11. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 12. Za zniszczenie lub uszkodzenie książki odpowiada czytelnik.
 13. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 14. Uczniowie kończący szkołę, jeżeli mają zaległości w bibliotece, nie otrzymają podpisu bibliotekarza na „karcie obiegowej” do czasu wyjaśnienia i uregulowania braków.
 15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do odebrania pisemnego potwierdzenia o zwrocie materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 16. Wszystkie książki wypożyczone przez uczniów ostatnich klas muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 17. Uczeń, który odchodzi ze szkoły, ma obowiązek zwrócić wszystkie książki do biblioteki.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI ZSRiT W POWODOWIE

 

 

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Za stan wypożyczonych czasopism oraz zbiorów wypożyczalni odpowiada użytkownik.
 4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu.
 6. W czytelni należy zachować ciszę i porządek.
 7. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

ZSRiT W POWODOWIE

 

 

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Z komputerów korzystać można w godzinach pracy biblioteki.
 3. Z komputerów mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 4. W trakcie pracy obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 5. Uczniowie korzystający ze stanowisk odnotowują swoją obecność u bibliotekarza, wpisując niezbędne dane do "zeszytu użytkownika".
 6. Z jednego komputera mogą korzystać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. W czasie zwiększonego ruchu użytkowników, przy braku wolnych stanowisk, bibliotekarz może ograniczyć czas korzystania z komputerów do 30 min., a także udzielić pierwszeństwa osobom poszukującym materiałów niezbędnych do nauki.
 8. Użytkownicy mogą wydrukować potrzebne im pliki przy użyciu drukarki sieciowej znajdującej się na stanowisku bibliotekarza. Drukowanie jest odpłatne. Odpłatność za jedną czarno-białą stronę wynosi 0,50 zł, natomiast za kolorową 1,00 zł.
 9. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z komputerów dla nich przeznaczonych. Nie wolno im obsługiwać komputera, ani innych urządzeń znajdujących się na stanowisku bibliotekarza.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 11. Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 5 minut bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 13. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach
 14. Użytkownicy nie mogą korzystać z przyniesionych przez siebie nośników i kopiować na nie danych z komputerów.
 15. Nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 17. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

  

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

Powodowo
64-200 Wolsztyn

tel. 68 384-36-75
tel. fax. 68 384-38-38
zsrpowodowo@poczta.onet.pl
Deklaracja dostępności

Polityka prywatności RODO

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP - EPUAP:
/4135832/zsrpow

epulap


Copyright © Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 6480339      online: 1
© 2022 MBEST