TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Aktualności
MATURZYSTO! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIUM POMOSTOWEGO
2021-05-02
MATURZYSTO!
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIUM POMOSTOWEGO
Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów – skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych oraz spełniają jeden z czterech warunków:
- pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, 
- pochodzą z rodzin wielodzietnych bądź są wychowankami państwowych domów dziecka / rodzin zastępczych, 
- są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, 
- zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne. 
Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.
Wszelkie informacje oraz regulamin dot. stypendium można uzyskać na stronie:  www.stypendia-pomostowe.pl, tam też kandydat wysyła wniosek on-line.
Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych). 
<- powrót
 liczba odwiedzin: 4311139      online: 1