TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Aktualności

 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  
Zakup sprzętu do kształcenia zdalnego w ramach projektu
2021-05-05
11111ee_(1620211665).jpg
Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie zakupił w ramach projektu "Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie" sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia zdalnego. Wartość projektu dofinansowanego w ramach EFS to 536 821,25 zł
Hotelarze na zajęciach praktycznych
2021-05-05
1111_(1620211011).jpg
Hotelarze na zajęciach praktycznych.
Pożegnanie klas maturalnych
2021-05-04
img20210430110105_(1620150020).jpg
„Ucz się z przeszłości,
Żyj teraźniejszością,
Patrz w przyszłość”.

Ta maksyma towarzyszyła tegorocznym absolwentom Powodowa w trakcie pożegnania klas maturalnych.
W wyjątkowych okolicznościach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, tylko w obecności wychowawców i dyrekcji zostały wręczone świadectwa, nagrody dla najlepszych absolwentów oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. 
MATURZYSTO! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIUM POMOSTOWEGO
2021-05-02
MATURZYSTO!
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIUM POMOSTOWEGO
Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów – skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych oraz spełniają jeden z czterech warunków:
Matura 2021 - informacje
2021-04-30
1or_(1616184804).jpg
MATURA 2021

"Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać"

Wiosna w Powodowie!
2021-04-16
zd1_(1618561556).jpg
Wiosenne pozdrowienia ze szkoły w Powodowie😊
Realizacja projektu "ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów"
2021-04-15
infoogolne1_(1618560605).png
Realizacja projektu "ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów"
Technikum Hotelarstwa
2021-03-30
foto1_(1617091926).jpg
Technikum Hotelarstwa
Wykonał: uczeń z klasy 3 Technikum Hotelarstwa
Klasa II TŻ czteroletnia - zajęcia praktyczne z sporządzania potraw i napojów
2021-03-30
Klasa II TŻ czteroletnia. Autor: Oskar Waśkowiak. Zajęcia prowadzone pod opieką Kingi Pluskoty.😀
Realizujemy Kampanię „Drugie Życie”
2021-03-17
2_(1615977096).jpg
 W bieżący roku szkolnym, w naszej szkole, realizujemy Kampanię „Drugie Życie”, której głównym celem jest zachęcanie do podpisywania Oświadczeń Woli i promowanie przeszczepiania narządów i tkanek. 
   27 października 2020r. uczniowie klas: II TW5. II TA5 i III TS, wraz z koordynatorem akcji na terenie szkoły – pedagogiem szkolnym
 liczba odwiedzin: 4584405      online: 3