TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
Dla rodziców
Kalendarium roku szkolnego 2019/2020
2019-08-09
  KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

1. Rok szkolny trwa od 02.09.2019r. do 26.06.2020r.
a/ podział roku szkolnego w klasach maturalnych i pozostałych
   I semestr od 02.09.2019r. do 17.01.2020r. – wszystkie klasy
   II semestr od 20.01.2020 do 24.04.2020r. – klasy maturalne (wystawienie ocen do 16.04.2020r.)
   II semestr dla pozostałych klas 20.01.2020r. do 26.06.2020r. (wystawienie ocen do 18.06.2020r.)

2. Przerwy w nauce
a/ 14.10.2019r - DEN
b/ 01.11.2019r, 11.11.2019r, 01.01.2020r, 06.01.2020r., 01.05.2020r, 03.05.2020r, 11.06.2020r. – dni ustawowo wolne 
c/ 23.12.2019r. – 31.12.2019r.- zimowa przerwa świąteczna
d/ 27.01.2020r. – 09.02.2020r.- ferie zimowe
e/ 09.04.2020r. - 14.04.2020r. – wiosenna przerwa świąteczna (rekolekcji do uzgodnienia – dyrektorskie)
f/ 18.10.2019,  4,5,6.05.2020r. (matura), 12.06.2020r. -  dni  dyrektorskie

3. Egzaminy zewnętrzne
a/ egzamin maturalny – od 04.05.2020r.
b/ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – pisemny (będzie podany przez OKE)
c/ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – praktyczny (dokumentacja), praktyczny z wykonaniem  (będzie podany przez OKE)

4. Spotkania z rodzicami
a/ spotkanie z rodzicami wszystkich klas – 20.09.2019r. godz. 17.00 (informacyjne – ubezpieczenie, wycieczki, opłaty na RR, studniówka, matura, egzamin zawodowy, praktyki, dyżury konsultacyjne, wybór trójek klasowych)
   - rodzice klas pierwszych godz.17.00 spotkanie z Dyrekcją na świetlicy
b/ spotkanie z rodzicami –  13.12.2019r. - godz.17.00 (informacyjne)
c/ spotkanie z rodzicami –  17.01.2020r. - godz.17.00 (koniec I półrocza, wywiadówka)
d/ spotkania z rodzicami –  19.03.2020r. - godz.17.00 (informacyjne głównie dla klas maturalnych)
e/ spotkanie z rodzicami –   20.05.2020r. - godz.17.00 (wstępna klasyfikacja pozostałych klas)


<- powrót
 liczba odwiedzin: 3633983      online: 1