TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK AWIONIK
Kierunki
Technik Geodeta (Nowość!!!)
Technik Geodeta
2018-04-06
 

TECHNIK GEODETA 311104 - NOWOŚĆ!!! 


          Po ukończeniu tego kierunku Twoim zadaniem będzie mierzenie działek i innych elementów terenu, wykonywanie podziału nieruchomości, tworzenie map, obsługa geodezyjna budynków, ulic, dróg, metra czy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. 


Kwalifikacje: 

- BD.31.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 

- BD.32.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami


Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- geografia

- informatyka


 Proponowane przez szkołę 2 przedmioty punktowane przy naborze:

- geografia

- informatyka


  

Adres szkoły:

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

 64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 3843675

 Fax (68) 3843838

strona www: www.zsritpowodowo.pl

e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl

<- powrót
 liczba odwiedzin: 2565555      online: 4