TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
2021-03-05
 

ok_foto  TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 

I AGROTRONIKI 311515


Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311 515 - Absolwent zajmie się użytkowaniem, obsługą oraz naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn  rolniczych.


5 LETNIE TECHNIKUM    

Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia /geografia

Proponowane przez szkołę 2 przedmioty punktowane przy naborze:  j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny + 2 wybrane przez szkołę (biologia i geografia)

Możliwość uzyskania prawo jazdy kat. T i B 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Adres szkoły:

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 3843675

Fax (68) 3843838

strona www: www.zsritpowodowo.pl

e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl8


<- powrót
 liczba odwiedzin: 4794349      online: 1