TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
Kalendarium
2020-08-28
 
KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021  

1. Rok szkolny trwa od 01.09.2020r. do 25.06.2021r.
a/ podział roku szkolnego w klasach maturalnych i pozostałych
   I semestr od 01.09.2020r. do 15.01.2021r. – wszystkie klasy (wystawienie ocen do 13.01.2021r.)
   II semestr od 18.01.2021 do 30.04.2021r. – klasy maturalne (wystawienie ocen do 24.04.2021r.)
   II semestr dla pozostałych klas 18.01.2021r. do 25.06.2021r. (wystawienie ocen do 18.06.2021r.)

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a/ 11.11.2020r. (środa) - Narodowe Święto Niepodległości  
b/ 01.01.2021r. (piątek) - Nowy Rok
c/ 06.01.2021r. (środa) - Trzech Króli
d/ 03.05.2021r.  (poniedziałek) - Święto Konstytucji
e/ 03.06.2021r. (czwartek) - Boże Ciało 
f/ 23.12.2020r. – 31.12.2020r. - zimowa przerwa świąteczna
g/ 15.02.2021r. – 28.02.2021r. - ferie zimowe
h/ 01.04.2021r. - 06.04.2021r. – wiosenna przerwa świąteczna (rekolekcji do uzgodnienia – dni dyrektorskie)
i/ 16.10.2020r. (piątek) - dni dyrektorskie, DEN
j/ 04.06.2021r. (piątek) - dni dyrektorskie

3. Egzaminy zewnętrzne
a/ egzamin maturalny – 04,05,06.05.2021r.
b/ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - poprawkowy - 11,12.01.2021
   - sesja letnia - 21,22.06.2021

4. Spotkania z rodzicami
a/ spotkanie z rodzicami klas pierwszych – 11.09.2020r. godz. 17.00 (informacyjne – ubezpieczenie, opłaty na RR, wybór trójek klasowych)
b/ 17.12.2020r. - godz.17.00 (poinformowanie przez wychowawców rodziców o proponowanych ocenach, nauczyciele pełnią dyżur, możliwość spotkania z rodzicami)
c/ 15.01.2021r. - godz.17.00 (koniec I półrocza, wywiadówka)
d/ 26.03.2021r. - godz.17.00 (poinformowanie przez wychowawców rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach)
e/ 18.05.2021r. - godz.17.00 (poinformowanie przez wychowawców rodziców o proponowanych ocenach, nauczyciele pełnią dyżur, możliwość spotkania z rodzicami)

5. Terminarz rad pedagogicznych
31.08.2020r. godz. 12.00 - Rada rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021
15.01.2021r. godz. 15.00 - Klasyfikacja uczniów wszystkich  klas  za  I półrocze
27.04.2021r. godz. 15.00 - Klasyfikacja uczniów klas maturalnych (cały cykl kształcenia)
22.06.2021r. godz.15.00 - Klasyfikacja końcoworoczna
25.06.2021r. godz.11.00 - Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

6. Praktyki zawodowe
Realizację praktyk zawodowych zaplanowano w terminach:
- 04.05. – 17.05.2021r. (2 tygodnie) klasy: II TMRiA (4-letnia), II TW (4-letnia), II TŻiUG (4-letnia), III TŻiUG
- 04.05. – 31.05.2021r. (4 tygodnie) klasy: II TH (4-letnia), III TMRiA, III TW, III TA, III TH, III TS
W harmonogramie uwzględniono 2 tygodniowe praktyki zawodowe niezrealizowane w ubiegłym roku szkolnym z powodu Covid-19 w klasach II w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii.
Uwaga!
- Uczniowie klasy III TH, którzy nie zakończyli praktyk w klasie II odbędą je w formie indywidualnego oderwania od zajęć w I semestrze w zakładzie ORION WORLD w Wolsztynie.
- Uczniowie klasy IV TH, którzy nie zakończyli praktyk w klasie III (nie wyrazili zgody na ich odbycie w czasie pandemii) odbędą je w formie indywidualnego oderwania od zajęć w I semestrze w zakładzie ORION WORLD w Wolsztynie.
<- powrót
 liczba odwiedzin: 4403740      online: 1