Druki do pobrania2021-02-16  

Bezpłatne badania lekarskie uczniów – kandydatów do technikum zgodne z wytycznymi Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy

Przygotowanie do badań:
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych do badań powinni się zgłosić z:
1. dokumentem tożsamości
2. skierowaniem na badanie profilaktyczne wystawione przez szkołę lub uczelnię (skierowanie do pobrania poniżej)
3. kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z poradni specjalistycznych jeżeli uczeń leczy się (leczył się)
4. dodatkowymi wyniki badań, jeżeli uczeń takie posiada
5. okulary korygujące wzrok – jeżeli uczeń nosi

Bezpłatne badania lekarskie uczniów u lekarza rodzinnego

W związku z tym, że w zawodach nauczanych w ZSRiT, ekspozycja na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia nie przekracza 4 godzin dziennie w 5 dniowym trybie nauczania, tym samym nie stanowi więc istotnego ryzyka dla zdrowia ucznia, badania lekarskie nie muszą być wykonywane przez lekarza medycyny pracy.

Zgodnie art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t.) badania uczniów, studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów nie są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, mogą być wykonywane poza obszarem działania medycyny pracy.
Wyżej wymieniona ustawa przewiduje wydawanie orzeczeń o zdolności do kontynuowania nauki przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego).