Świąteczna paczka dla potrzebujących2023-12-20  
<p style="text-align:justify"><em>Miarą człowieczeństwa jest troska<br /> &nbsp;o drugiego człowieka&rdquo;&nbsp;<br /> (ks. Mieczysław Maliński)</em><br /> &nbsp; &nbsp;W dniach 11 &ndash; 15 grudnia 2023r. na terenie Zespołu Szk&oacute;ł Rolniczych i Technicznych w Powodowie, pod patronatem pedagoga szkolnego i Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem, &nbsp;odbyła się zbi&oacute;rka dar&oacute;w dla potrzebujących &nbsp;rodzin z Wolsztyna &ndash; podopiecznych OPS w Wolsztynie. Wykaz rodzin uzyskaliśmy od Pani Magdaleny Raczkowiak, kt&oacute;ra wskazała potrzeby &nbsp;materialne i marzenia członk&oacute;w poszczeg&oacute;lnych rodzin. &nbsp;<br /> &nbsp; Uczniowie wraz z wychowawcami przynosili potrzebne artykuły spożywcze, chemiczne oraz bony podarunkowe lub pieniążki na bony. Zebraliśmy łącznie: 1.405 złotych, artykuły spożywcze (w tym słodycze), artykuły chemiczne i kosmetyczne pierwszej potrzeby oraz bony podarunkowe do sklep&oacute;w &nbsp;KIK i CCC. W akcji wzięło udział 16 klas wraz z wychowawcami.<br /> &nbsp; &nbsp;Za zebrane pieniądze kupiliśmy bony podarunkowe do sklep&oacute;w: Biedronka, Intermarche i Rossman, kt&oacute;re rozdzieliliśmy między rodziny.<br /> &nbsp; &nbsp;Osobna zbi&oacute;rka prowadzona była wśr&oacute;d nauczycieli, kt&oacute;rzy składali się na bon podarunkowy dla chłopca na &bdquo;realizację marzeń małego sportowca&rdquo; - &nbsp;uzyskana kwota to 500 złotych, za kt&oacute;rą zakupiony został bon podarunkowy do sklepu sportowego w Wolsztynie.&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;Jak zwykle nasza młodzież i nauczyciele nie zawiedli. Jesteśmy dumni z bycia częścią tej małej &bdquo;wielkiej&rdquo; społeczności.&nbsp;<br /> <strong>Serdecznie dziękujemy!&nbsp;</strong><br /> Maria Wr&oacute;blewska &ndash; pedagog szkolny<br /> Zofia Heinrich &ndash; przewodnicząca SU<br /> Jaśmin Odrobny &ndash; wiceprzewodniczący &nbsp;SU<br /> Katarzyna Ceglarek &ndash; opiekun SU<br /> &nbsp;</p>