„Rodzina Ulmów – tragiczne bohaterstwo”2023-06-17  
<p style="text-align:justify">W związku z obchodami towarzyszącymi uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulm&oacute;w w naszej szkole podjęliśmy działania na rzecz upowszechniania wiedzy o Polakach narażających swoje życie, aby ratować osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej.<br /> W holu szkoły pojawiła się tematyczna ekspozycja - &bdquo;Rodzina Ulm&oacute;w &ndash; tragiczne bohaterstwo&rdquo;- Dzień w kt&oacute;rym zostali zamordowani ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Polak&oacute;w Ratujących Żyd&oacute;w pod okupacją niemiecką.<br /> Umieszczono także informacje na temat Muzeum Polak&oacute;w Ratujących Żyd&oacute;w podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulm&oacute;w w Markowej &ndash; &bdquo;Ocalić od zapomnienia&hellip;&rdquo;, oraz Sprawiedliwy Wśr&oacute;d Narod&oacute;w Świata - Tytuł przyznawany jest przez Państwo Izrael ludziom z całego świata za bezinteresowną pomoc udzielaną Żydom prześladowanym przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej. Dotychczas tytuł Sprawiedliwego otrzymało ponad 27 tysięcy os&oacute;b z 51 kraj&oacute;w, w tym blisko siedem tysięcy Polak&oacute;w.&nbsp;<br /> Na godzinach z wychowawcą i przedmiotowych (historia, religia, j. polski) uczniowie mieli możliwość zapoznać się z tragiczną historią rodziny i obejrzeć zaproponowany materiał filmowy -&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&quot;Chleba Naszego Powszedniego&quot; FILM TV ŁAŃCUT - Film dokumentalno - fabularny poświęcony przejmującej historii rodziny Ulm&oacute;w i innych rodzin z Markowej, kt&oacute;re ratowały Żyd&oacute;w w czasie II wojny światowej. Patronat honorowy: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. - (1godz 5 min.)<br /> https://www.youtube.com/watch?v=Be_8kYr1c9U<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Historia rodziny Ulm&oacute;w, ratującej Żyd&oacute;w podczas II wojny światowej. (Fundacja im. Rodziny Ulm&oacute;w) &ndash; (5 min.)<br /> https://www.youtube.com/watch?v=03M1rfucr9A<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Rodzina Ulm&oacute;w. Sprawiedliwi wśr&oacute;d narod&oacute;w świata z Markowej. (Pro Patria Poland Team) &ndash; (4 min.)<br /> https://www.youtube.com/watch?v=7jmDocnNVA8</p>