IX Marsz Katyński2023-04-02  
<p style="text-align:justify">W sobotę pierwszego kwietnia odbył się w Wolsztynie IX Marsz Katyński w 83 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, zorganizowany przez Miłośnik&oacute;w Historii Wojskowości oraz Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Uroczystość objęta została Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W Marszu liczny udział wzięli nasi uczniowie: uczennice jako kobiety w strojach z epoki, chłopacy w mundurach oficer&oacute;w II</p> <p style="text-align:justify">Rzeczypospolitej oraz Poczet Sztandarowy. Marsz rozpoczął się o godzinie 12 przy cmentarzu parafialnym. Następnie ulicami: Lipową, R. Kocha, Krzywą i Kr&oacute;tką doszedł do Rynku, gdzie zostały złożone kwiaty.</p> <p style="text-align:justify">Potem przy ulicy 5 Stycznia przy Pomniku Ofiar Katynia złożono kwiaty i znicze w hołdzie pomordowanym przez Sowiet&oacute;w żołnierzy, leśnik&oacute;w, kolejarzy z okolic Wolsztyna. O godzinie 13 odprawiona została Msza</p> <p style="text-align:justify">Święta w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w intencji pomordowanych na Wschodzie Polak&oacute;w. Następnie przy budynku Starostwa odegrana została inscenizacja pożegnania wywożonych mężczyzn. Ostatnim etapem było przejście w miejsce kaźni, gdzie odegrano ostatnie sceny z życia mordowanych Polak&oacute;w. Inscenizacja ta odbyła się na Bielniku. Tam też pod pomnikiem złożono kwiaty oraz znicze. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w tej żywej lekcji historii, za pomoc w przygotowaniach, dziewczynom za odpowiednie stroje, chłopakom za piękne reprezentowanie się w mundurach oraz chorążym Pocztu Sztandarowego za godne reprezentowanie naszej szkoły.</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11px"><strong>Elżbieta Weigt</strong></span></p>