Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów2023-01-03  

W czwartek, 15 grudnia 2022 r. w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego im. Antoniego Thuma w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Prezes Rady Ministrów przyznał swoje stypendium najlepszym uczniom szkół średnich. Są to uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą średnią w szkole lub mają szczególne uzdolnienia. W tym roku szkolnym stypendia otrzymało 28 uczniów uczęszczających do szkół w powiatach: grodziskim, kościańskim, nowotomyskim oraz wolsztyńskim.
Z naszej szkoły stypendium otrzymała:
- Aleksandra Natalia Cicha z klasy 4 Technikum Architektury Krajobrazu. 
Stypendyści odebrali dyplomy i podziękowania z rąk Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie Tadeusza Waczyńskiego, Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego oraz Wicestarosty Sławomira Górnego.
Naszej stypendystce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, spełniania marzeń oraz realizacji planów i zamierzeń.