Sentymentalna wyprawa do Powodowa, gdzie wszystko się zaczęło2022-11-04  

02.11.2022 r. przed południem zawitali do naszej szkoły niezwykli goście – nestorka rodu, pani Cecylia Janicka wraz z córkami – Ewą i Basią oraz wnukami i prawnukami. Powód wizyty był szczególny. Pani Cecylia 31.10.2022r. obchodziła 90-te urodziny. Wycieczka z Poznania do Powodowa była jednym z prezentów dla jubilatki. Tu bowiem był początek wielkiej miłości pani Cecylii ( z domu Adamczewskiej) i Czesława Janickiego – nauczyciela chowu zwierząt, tu w szkole rolniczej w latach 1951-1955, następnie nauczyciela akademickiego i Wicepremiera i Ministra Rolnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego w 1989 roku.
Warto  wspomnieć, że pani Cecylia to nasza pierwsza powojenna absolwentka – rocznik maturalny 1952. Pani Cecylia figurowała na liście pod numerem 1 ( nazwisko na A – Adamczewska) i jej świadectwo ukończenia szkoły oznaczone było numerem 1.
Przyjazd do Powodowa był okazją, by pokazać rodzinie miejsce, gdzie pan Czesław oświadczył się pani Cecylii; zobaczyli pałac, w którym zamieszkali po ślubie. Ich mieszkanie mieściło się w obecnej sali biologicznej. Tu na świat przyszła i stawiała pierwsze kroki córka Ewa.
Spotkanie było też okazją, by powspominać nieżyjącego już pana Czesława Janickiego, człowieka pogodnego, wielkiego serca, otwartego na drugą osobę, naukowca, zootechnika i genetyka, którego miasto Poznań postanowiło upamiętnić, nadając 12 września 2019 roku imię Czesława Janickiego  skwerowi pomiędzy aleją Wielkopolską i ulicą Nad Wierzbakiem.