Październik Miesiącem Walki z Rakiem Piersi2022-11-02  
<p style="text-align:justify">Nowy rok szkolny. Kolejny październik i po raz kolejny chcemy uczcić właśnie ten miesiąc, w kt&oacute;rym &nbsp;pamiętamy o walce z rakiem piersi.&nbsp;<br /> Wraz z Franciszkiem, uczniem klasy II TŻ i UG, sporządziliśmy gazetkę na korytarzu szkolnym. Gazetka miała mieć wydźwięk pozytywny, przedstawiliśmy na niej znane kobiety, kt&oacute;re wygrały walkę z rakiem piersi i cieszą się życiem. Przecież wiadomo, że rak to nie wyrok, a dbanie o siebie i systematyczne poddawanie się badaniom może uchronić życie.&nbsp;<br /> Z tej okazji, dnia 28 października br., zaprosiłam też Panie z Wolsztyńskiego klubu &bdquo;Amazonek&rdquo; &ndash; Pani Halina i Pani Basia, opowiedziały swoje historie walki z rakiem piersi. Spotkanie, jak zwykle, zorganizowałam dla&nbsp;uczennic klas maturalnych, kt&oacute;re z zaciekawieniem wysłuchały prelekcji przybyłych Pań oraz przygotowanej przeze mnie prezentacji. Uczennice zapoznały się z czynnikami ryzyka, czynnikami chroniącymi oraz dowiedziały się jak ogromną wagę w walce z nowotworem piersi odgrywa profilaktyka &ndash; samobadanie oraz regularne badania specjalistyczne &ndash; USG i Mammografia.</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:10px">Maria Wr&oacute;blewska - pedagog</span></strong></p>