Internat2019-03-13  
Internat ZSRiT w Powodowie posiada 50 miejsc w pokojach 2 i 3 osobowych. Każdy pokój wyposażony jest w zaplecze sanitarno - higieniczne. Do dyspozycji mieszkańców internatu jest sala telewizyjna, świetlica i stołówka na 60 miejsc. Wysoki standard wyposażenia zapewnia jego mieszkańcom godne warunki socjalne i bytowe. Niskie koszty utrzymania w internacie są dodatkową zachętą do zamieszkania w nim. Mieszkańcy internatu maja możliwość korzystania z obiektów sportowych szkoły, szkolnego parku rekreacyjnego oraz dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych.